امین‌رضا کمالیان:  جامعه دانشگاهی کشور موظف است فرهنگ زندگی شهدای انقلاب را در میان قشر جوان و دانشجو تببین کند

امین‌رضا کمالیان: جامعه دانشگاهی کشور موظف است فرهنگ زندگی شهدای انقلاب را در میان قشر جوان و دانشجو تببین کند

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: جامعه دانشگاهی کشور موظف است در راستای تحقق بخشیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، فرهنگ زندگی شهدای انقلاب را در میان قشر جوان و دانشجو تببین کند

تقابل تئوریک/ مدیران تکنوکرات و آینده انقلاب اسلامی

تقابل تئوریک/ مدیران تکنوکرات و آینده انقلاب اسلامی

قرار بر این شد تا جلساتی محرمانه در شورای عالی امنیت ملی برگزار شود، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مسئول برگزاری جلسات بود، این سلسله جلسات محل تضارب آراء بود تا در یک فضای شفاف استدلال های دو طرف بحث شنیده شود.

بصیرت و استقامت/ مانیفست حیات فردی و جمعی، درون پارادایم انقلاب اسلامی ایران

بصیرت و استقامت/ مانیفست حیات فردی و جمعی، درون پارادایم انقلاب اسلامی ایران

مقام معظم رهبری در طی سال های متمادی راجع به بصیرت و استقامت سخن گفته اند، این سخنان هر کدامشان پایه ای است برای خود سازی و جامعه سازی و اگر ما نتوانیم این نقشه راه ها را عملیاتی کرده و عرصه حیات فردی و اجتماعی را بر اساس آنها سامان بدهیم، قطعا به نا کجا آباد می رسیم و این درحالی است که آدرسی که ایشان داده اند در طی سالهای گذشته مسیری را مشخص و معین کرده که پایانش همه جا آباد است.