یادداشت: حسین از قتلگاه غزه تورا می خواند

یادداشت: حسین از قتلگاه غزه تورا می خواند

امروز غزه را کسی نمی بیند! اگر هم می بینند بی تفاوت شده اند! کسی به دادش نمی رسد! یادتان می آید ابتدا مطلب عرض کردم تاریخ باز تکرار شده! باز گوش ها سنگین و چشم ها نابینا!

کمیلی در گفتگو با مطالبه گر:  حضور مسلمانان شیعه و سنی در روز قدس اتحاد و همبستگی مسلمانان را به رخ خواهد کشید

کمیلی در گفتگو با مطالبه گر: حضور مسلمانان شیعه و سنی در روز قدس اتحاد و همبستگی مسلمانان را به رخ خواهد کشید

فعال دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: حضور مسلمانان شیعه و سنی دوشادوش هم در این راهپیمایی قطعا اتحاد و همبستگی مسلمانان را بار دیگر به رخ خواهد کشید.

امین روستا در گفتگو با مطالبه گر: کسانی که دیروز شعار «نه غزه نه لبنان» سر می دادند امروز هیچ توجیهی ندارند

امین روستا در گفتگو با مطالبه گر: کسانی که دیروز شعار «نه غزه نه لبنان» سر می دادند امروز هیچ توجیهی ندارند

 فعال دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: اگر در سال های گذشته، عده ای چشم خود را بروی واقعیات می بستند و شعار «نه غزه، نه لبنان» سر می دادند، امروز هیچ توجیهی در عدم حمایت از مردم مظلوم غزه ندارند